DKAB HABER PORTALI - 25 Şubat 2018, Pazar

YAYIN İLKEMİZ

İnternet Bilinci Geliştirme:
DKAB Haber, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.


Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı:
DKAB Haber, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.


Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık:
DKAB Haber, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.


Eğitici olmak:
DKAB Haber, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.


Cevap Hakkına Saygı:
DKAB Haber, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.


Önyargısız Yaklaşım:
DKAB Haber, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.


Doğruyu Arama Kaygısı:
DKAB Haber, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.


Öncü olmak:
DKAB Haber, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.


Güvenilirlik:
DKAB Haber, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.


 

 

 

Beğen(1)Beğenme(0)